Tekniska specifikationer

Maximal drifttemperatur vid normal anvädning

Fast och skyddad installation: 90°C
Rörlig installation: 60°C
Kortslutningstemperatur: 200°C



Märkning

TITANEX – 90°C – n(G) or (X) x s – NEXANS CE USE < HAR > H07RN-F – Fabriksbeteckning
n = Antal ledare
G = med Grön/Gul
X = utan Grön/Gul
s = area i mm²




Isolering

Tvärförnätad elastomer

Ledare, material

Koppar

Märkning

Tydlig och bestående

Yttermantel

Tvärförnätad elastomer Färg: Svart



Minsta böjradie

Rörlig användning: 6 till 8 x kabelns ytterdiameter
Fast installation: 3 x kabelns ytterdiameter (Ø < 12 mm) eller 4 x (Ø > 12 mm)

FÖRPACKNING

- Tydlig och enkel identifiering av produkten
- QR-kod för fullständiga tekniska specifikationer