Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας

Σταθερές και προστατευμένες εγκαταστάσεις: 90°C
Κινητές εγκαταστάσεις: 60°C
Σε βραχυκύκλωμα: 200°CΣήμανση καλωδίου

TITANEX – 90°C – n(G) ή (X) x s – NEXANS CE USE < HAR > H07RN-F – Αριθμός Εργοστασίου
n = Αριθμοί αγωγών
G = με κιτρινοπράσινο αγωγό
X = χωρίς κιτρινοπράσινο αγωγό
s = διατομή σε mm²
Μόνωση

Ειδικά σταυρωτά διασυνδεμένο ελαστομερές

Υλικό αγωγού

Χαλκός ελεύθερος μολύβδου

Σήμανση

Ορατό και μακροχρόνια

Εξωτερικός μανδύας

Ειδικά σταυρωτά διασυνδεμένο ελαστομερές χρώματος: ΜαύροΕλάχιστη ακτίνα κάμψης

Δυναμική χρήση: από 6 έως 8 x την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου
Στατική χρήση: 3 x την εξωτερική διάμετρο του καλωδίου (για Ø < 12 mm) ή 4 x (για Ø > 12 mm)

ΝΕΟ! ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Βελτιωμένη σήμανση για εύκολη αναγνώριση προϊόντος
- Τα κυριότερα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές επισημαίνονται
- Σαρώστε τον QR code για να λάβετε πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές