Tekniset ominaisuudet

Ylin lämpötila normaalissa käytössä

Kiinteä ja suojattu asennus: 90°C
Liikkuva asennus: 60°C
Oikosulussa: 200°CMerkintä

TITANEX – 90°C – n(G) tai (X) x s – NEXANS CE USE < HAR > H07RN-F – Tehdas
n = johtimien lukumäärä
G = keltavihreä johdin
X = ilman keltavihreää johdinta
s = johtimien poikkipinta-ala mm²
Eristys

Ristisilloitettu elastomeeri

Johdin, materiaali

Kupari

Merkintä

Selkeä ja pysyvä

Ulkovaippa

Ristisilloitettu elastomeeri Väri: MustaPienin taivutussäde

Liikkuvassa käytössä: 6-8 x kaapelin ulkohalkaisija
Kiinteässä asennuksessa: 3 x kaapelin ulkohalkaisija (Ø < 12 mm) tai 4 x (Ø > 12 mm)

Pakkaus

- Tuotteen tunnistaminen on selkeää ja helppoa.
- Täydellisten teknisten ominaisuuksien QR-koodi